HBRC ApS

Professionel og uafhængig service

HBRC ApS udfører følgende opgaver:

Assesment (CSM – RA)
     AsBo / NoBo
     Fareidentifikation (farelog)
     Sikkerhedspakke / Systemdefinition

Byggeleder / tilsyn
     Byggeleder:
          Større eller mindre bygge-, sporombygningsprojekter
     Tilsyn
          Større / mindre sporombygningsprojekter

Andre opgaver
     Produktionsplanlægning, stadieplan
     Projekteringsleder
     Tilsynstræning
          Hvilke regler anvendes i forbindelse med udførelsen
              (Danmark og Sverige)
          Hvorledes foretages en sporgennemgang
              og hvad skal man være opmærksom på.
     Sporgennemgang
          Forhindringsplan